ศอ.บต.ยกระดับทีมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา โดยมีพลตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม

และมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดยะลา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดและอำเภอ และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ให้มีความเหมาะสม เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]