“ประชาชาติ” ลั่นสร้างสันติภาพ-สันติสุขให้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้ชูนโยบายการสร้างสันติภาพในภาคใต้ ระหว่างเดินทางไปที่บ้าน นายธนาธิป พรหมชื่น (กำนันเพื่อน) กำนันตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุไหงปาดี พร้อมชูนโยบาย สร้างสันติภาพ ด้วยว่า พรรคประชาชาติ เราเป็นพรรคที่อยากสร้างความปลอดภัย อยากสร้างสันติภาพ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าคนเกิดที่มีอายุ จะเห็นว่า ในพื้นที่เป็นดินแดนใต้สุดสยาม มันเป็นความสวยงาม เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญ การสื่อสารในอดีต โรงเรียนคณะราษฎร์ ของยะลา เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆ ของประเทศเลย

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา วันนี้มันเป็นภาพของความขัดแย้ง และภาพความขัดแย้งก็ทำให้ทุกคนอยู่แล้ว ยังไม่รู้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้น เราไม่เคยมีเรื่องกับใคร ทำไม่เหตุการณ์ ถึงเกิดขึ้น

เราอยากแก้ปัญหา ทำให้เลือดหยุดไหล เราต้องหันหน้ามาคุยว่า จะทำยังไงเราจะสร้างสันติสุข ให้เกิดกับคนทุกคนให้ได้ พรรคประชาชาติ ส่วนหนึ่งเป็นพรรคที่อยากจะแก้ปัญหาภาคใต้ แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แล้วก็ด้วยความบดบัง ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเรา อยู่แบบลำบากปัญหานี้ ต้องแก้ด้วยการเมือง เราต้องมีพรรคการเมือง ที่แก้ปัญหาให้พวกเรา ทำให้พวกเรามีความสุขและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คงต้องมีสถาบันของตัวเอง คือ พรรคการเมือง พรรคประชาชาติ เป็นพรรคของพวกเราทุกคน เป็นพรรคพหุวัฒนธรรม เป็นพรรคที่สร้าง ความปรองดอง เราต้องทำให้พหุวัฒนธรรมให้จับต้องให้ได้จริง การแก้ไขปัญหา ทางการเมืองเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และความท้าทายที่สุดของพรรคประชาชาติ คือ ทำให้บ้านเมืองลดความขัดแย้ง แล้วสร้างสันติภาพให้มีความสันติสุข คนพุทธเดินไปไหนอย่างปลอดภัย คนมุสลิมเดินไปไหนอย่างปลอดภัย ลดความหวาดระแวงกัน ซึ่งมันต้องทำ ต้องเริ่มหันหน้ามาคุยกัน แม้แต่การที่จะไปพูดคุย สันติภาพ ต้องให้คนพุทธเข้าไปพูดคุยด้วย ต้องให้สตรีเข้าไปพูดคุยด้วย เพราะเวลาเกิดเหตุไม่ได้เกิดเหตุระหว่าง คนถือปืนกับคนถือปืน มีผลกระทบกับคนทุกคน

เราจำเป็นต้องรู้การแก้ปัญหาในพื้นที่ เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในพื้นที่ ทีเขาจะมาแก้ปัญหา แต่พอเขา จะมาแก้ปัญหาไม่ให้เราร่วมแก้ด้วย มันไม่ใช่ สิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลุดพ้นจากความยากจน หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินที่รัฐก่อไว้ให้เรา รัฐก็ต้องมาแก้ ไม่ควรที่ผลักภาระให้ประชาชนไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]