“ประชาธิปัตย์” ประชุมผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองชายแดนและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม


นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ส.สงขลา เขต 5 เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยตนเอง ได้ร่วมพบปะผู้นำท้องถิ่นอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อาทิ นายวาลีด เบญสอิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปาดัง นายก้อริก หากมุสา นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ นายสาธิต ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา นายประพันธ์ หิรัญญะ รองนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ และนายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลปาดัง โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองชายแดน รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกันต่อไป

นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ได้มีการประชุมร่วมกับ ร่วมผู้นำส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องประชาชนริมคลองบางเหรียง อ.ควนเนียง และคลองบางกล่ำ ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญในพื้นที่ อ.ควนเนียง และ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อร่วมกันหาแนวทางดูแลรักษาและฟื้นฟูให้สายน้ำใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คน เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำยามหน้าแล้ง เป็นทางระบายน้ำในฤดูฝน รวมทั้งพัฒนาไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับพี่น้องสองฝั่งคลอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงสู่ลำคลองธรรมชาติในระยะเวลาอันใกล้นี้ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]