รมว.พิพัฒน์ ร่วมงานและเป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานและเป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน และฝ่ายการเมือง มาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติ เพื่อต่อยอดและรวมพลังสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน โดยมี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]