เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะเยาวชนสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนกว่า 130 คน ในกิจกรรมรอมฎอนเยาวชนสัมพันธ์


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ งานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2566 (ฮ.ศ.1444) โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้แทนสถานกงสุลมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลาและสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาตลอดจนน้องๆ เยาวชนสมาชิกสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ร่วมละศีลอดกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเป็นเอกภาพของเยาวชน ทำนุบำรุงศาสนา และรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธ์ จากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม การดำรงชีวิต การประกอบคุณงามความดี และการปฏิบัติศาสนกิจตลอดเดือนรอมฎอน

สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 6 ได้มีมติให้จัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีเยาวชน นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม จำนวน 130 คน 26 สถาบันการศึกษา 7 จังหวัดภูมิลำเนา


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]