ประชาธิปัตย์พร้อมดัน "หาดใหญ่" เป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย


การเมือง: "นิพนธ์ บุญญามณี" ผอ.เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ชาว จ.สงขลา ย้ำแนวคิดทีมเศรษฐกิจ ปชป.ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ใหม่ พร้อมผลักดัน "หาดใหญ่" ขึ้นชั้นเมืองศูนย์กลางการเงินนานาชาติแห่งใหม่ของเอเชีย ให้เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพในพื้นที่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของภาคใต้และประเทศไทย ลุยช่วยผู้สมัคร ส.ส.สงขลา น้ำหอม เขต 6 นิพัฒน์ เขต 2

21 เมษายน 2566 - นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าและผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยระหว่างช่วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 หมายเลข 4 หาเสียงว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำรัฐบาลจะผลักดันเรื่องการทำให้เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติในภูมิภาคอย่างแน่นอน เพิ่มเติมจากดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งการผลิตเพื่อการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์เน้นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ “สร้างเงิน สร้างงาน สร้างชาติ” เป็นพรรคเดียวที่คิดหาเงินเข้าประเทศ ซึ่งทีมเศรษฐกิจของพรรค นำโดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ก็ได้พูดถึงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ โดยพรรคประชาธิปัตย์จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขั้วความเจริญ หรือ Growth Pole ใหม่ของเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้ ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติในภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลต้องใส่เครื่องมือลงไป อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายการเข้าเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เรื่องดาต้าเทคโนโลยี นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ

"ถ้า อ.หาดใหญ่ ได้เป็นแหล่งเงินทุนใหม่ๆ จะส่งผลดีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในพื้นที่นี้และในจังหวัดอื่นๆ ให้เข้าถึงทุนและสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ในต้นทุนกู้ยืมต่ำลง อีกทั้งธุรกิจจะได้รับการยกระดับเป็นนานาชาติ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อการเติบโตของจังหวัดสำคัญในภาคใต้ และประเทศโดยรวม และต่อภาคเศรษฐกิจอื่น เช่น การค้าข้ามชายแดนของภาคใต้ กับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย การขนส่ง การท่องเที่ยว การจ้างงาน"


จากนั้นได้นำขบวนรถเดินทางต่อไปยังพื้นที่เขต 6 สงขลา เพื่อช่วยขอคะแนนเสียงให้นางสาวสุภาพร กำเหนิดผล หรือ น้ำหอม ผู้สมัครของพรรค โดยสะเดาเป็นพื้นที่ๆ พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันให้เปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่โดยเร็ว
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]