Towards Songkhla MICE City & Sport City “ต่อยอด” สงขลาไมซ์ซิตี้และสปอร์ตซิตี้

 


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา “Towards Songkhla MICE City & Sport City ต่อยอด สงขลาไมซ์ซิตี้และสปอร์ตซิตี้” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ในการรองรับการเป็น MICE City และ Sport City ต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ดังกล่าว สู่การต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อรองรับโอกาสจากการที่จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็น “เจ้าภาพร่วม” กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ในการจัดการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดสงขลาไปสู่จุดหมายทางการจัดงานเทศกาลว่า ผมมีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลาไปสู่จุดหมายทางการจัดงานเทศกาลทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่

1. Sport Mass Participation Events

จุดขาย : ตอกย้ำถึงความเป็นเมืองกีฬาที่สามารถรองรับมวลชนได้อย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ และนับเป็นประตูสู่โอกาสในการก้าวสู่ความเป็นเมืองเพื่อการรองรับมหกรรมระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไป

ข้อได้เปรียบ : จุดหมายปลายทางของกีฬา ไลฟ์สไตล์ และความสนุกสนานไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Health & Wellness นับเป็น Soft power ที่จะมาช่วยปลุกและสร้างกระแสในการผลักดัน Wellness ในจังหวัดสงขลา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพ ความกินดีอยู่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง


2. Entertainment Events

จุดขาย : เมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติสมบูรณ์ มีป่าไม้และหุบเขาและมีพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับการจัดเทศกาลดนตรีที่สามารถดึงฝูงชนนับแสนคนเข้าสู่เมืองนี้ได้

ข้อได้เปรียบ : สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ และเฝ้าติดตามงานเทศกาลดนตรีมาอยู่โดยตลอด ซึ่งคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศวงดนตรีที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งชมงานศิลปะ งานวาด งานปั้น และสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่โดดเด่น

3. Creative and Lifestyle Events

จุดขาย : เป็นเมืองการศึกษาที่มีการผลิตบุคลากรและชิ้นงานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง

ข้อได้เปรียบ : ความสร้างสรรค์ได้ถูกนำมาใช้ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

4. Thailand 4.0 Events

จุดขาย : เป็นเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

ข้อได้เปรียบ : ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

5. Art & Culture Events

จุดขาย : เมืองที่มีเอกลักษณ์ความเป็นพหุวัฒนธรรมสามารถเรียกร้องให้นักเดินทางในแต่ละประเทศสนใจที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง การร่วมแต่งกายชุดประจำท้องถิ่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านการร่วมลิ้มลองเมนูอาหารต่างๆ ที่หลากหลาย นับเป็นเสน่ห์ที่จะตราตริงในความทรงจำของนักเดินทาง

ข้อได้เปรียบ : ความสำคัญของการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่จะนำมาสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลให้กับเมืองและชุมชน โดยเฉพาะการเน้นใช้อัตลักษณ์ของเมือง (City DNA) มาผสานเข้ากับการออกแบบกิจกรรม (Experience Design) ก่อให้เกิดระบบนิเวศใหม่ (New Ecosystem) ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาล

นอกจากนี้ ยังต่อยอดโอกาสทางการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมงานเทศกาลในสงขลา อาทิ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศาสนา : จุดเด่นที่สำคัญของสงขลา คือ การเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเล “หาดสมิหลา” พร้อมสัมผัสอารายธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละศาสนา ดังสะท้อนให้เห็นจากสถาปัตยกรรมวัด มัสยิด โบสถ์ และเมืองเก่าที่มีการเนรมิตฝาผนังบ้านเรือนตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส
- ดื่มดำกับเมนูอาหารหลากหลายและครบครัน : นอกจากสงขลาจะมากด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักแล้ว เส่นห์ของจังหวัดอีกหนึ่งสิ่งก็คืออาหาร จังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังที่นำเสนอเมนูอาหารใต้ อาหารจีน อาหารอิสลาม และอาหารทะเลสด ๆ มากมาย ทั้งนี้ก็ยังมีขนมและของกินอย่าง ขนมไข่เตาถ่าน, ไอติมโอ่ง, ไข่ครอบ, แกงส้มปลากะพงเกาะยอ, ไก่ทอดหาดใหญ่, เต้าคั่ว และข้าวมันแกงไก่ที่ควรลิสต์ไว้ในรายการอาหารที่ผู้เดินทางมาต้องลอง เพราะนอกจากสงขลาแล้ว คุณจะหาทานของอร่อยแบบนี้ที่อื่นไม่ได้อีก

- การท่องเที่ยวเส้นทางทะเล : การล่องเรือชมบรรยากาศเมืองสองทะเลและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในแบบชาวประมงที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะได้สัมผัสความงามในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พร้อมเยี่ยมชมนกนานาชนิดที่อพยพ มาหาอาหารที่ทะเลสาบแห่งนี้
- การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน : วิถีชีวิตของผู้คนในเกาะยอ และเรียนรู้ชุมชน “โหนด นา เล” นับเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสกับเอกลักษณ์รูปแบบการใช้ชีวิตที่ผสมผสานไปกับความเชื่อและตำนานมาตั้งแต่โบราณ โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจะช่วยกระจายรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

- เพลิดเพลินกับการ Shopping : หนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอยากเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยคือหาดใหญ่ มีแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายระดับให้เลือกไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]