อัญเชิญอักษรพระนาม "ออป" สลักถ้วยรางวัลสรรเสริญพระรัตนตรัยชายแดนใต้-มาเลเซีย


ชายแดนใต้: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้ ศอ.บต. อัญเชิญอักษรพระนาม "ออป" สลักถ้วยรางวัลสรรเสริญพระรัตนตรัยชายแดนใต้-มาเลเซีย

10 พฤษภาคม 2566 - นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อัญเชิญอักษรพระนาม "ออป" เพื่อจัดทำถ้วยรางวัล จำนวน 4 รางวัล เนื่องในโอกาศสำคัญของพสกนิกรชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธและคนสยามในมาลเซีย

ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิพระวิเชียรโมลีและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดเนภาคใต้และคนสยามที่นับถือศาสนาพุทธและที่พักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย
นำมาซึ่งความปราบปลื้ม ปิติและยินดีอย่างหาที่สุดได้ของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับประทานโอกาสอย่างสูงสุดในชีวิตจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ผู้ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั้งประเทศ รวมทั้ง คนสยามในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ ศอ.บต.นำประชาชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้กราบทูลข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวสยามที่นับถือศาสนาพุทธของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐกลันตัน รัฐเคดะห์ และรัฐเปรัค เป็นต้น ให้พระองค์ทรงทราบ


และต่อมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานรับสั่งให้ ศอ.บต.ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของพระพุทธศาสนาและการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้เป็นเป้าของสังคมที่ดีงามเช่นในอดีตสืบต่อไป

หากมีและอะไรที่พระองค์ท่านช่วยได้ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]