ศอ.บต.พร้อมร่วมภาคเอกชน เปิดโอกาสทางการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เยาชนชายแดนใต้


ชายแดนใต้: รองเลขาฯ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดโรงเรียนพัฒนยะลาบริรักษ์ เผย ศอ.บต.พร้อมร่วมภาคเอกชน เปิดโอกาสทางการศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เยาวชนชายแดนใต้มีรายได้ที่มั่นคง

2 พฤษภาคม 2566 - เวลา 9.30 น. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนพัฒนยะลาบริรักษ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นสถาบันฝึกอาชีพแก่คนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมปลูกฝังเยาวชนคนในท้องที่ให้ได้รับการศึกษา ได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล และเป็นคนดีของสังคมรองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.มีแผนส่งพยาบาลไปทำงาน ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียสำหรับผู้ที่สนใจ พร้อมยังจัดตั้งสถาบันภาษา 6 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อาหรับ มลายู ตุรกี จีน อังกฤษ แต่อาจต้องมานั่งคุยว่าจะสนับสนุนทางโรงเรียนได้อย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนในพื่นที่ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ให้เยาวชน 1 คน สามารถดูแลครอบครัว และต่อยอดสู่คนในชุมชน พร้อมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง คาดว่า หากรัฐและเอกชน ร่วมกันดำเนินงานพัฒนา จะสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนพัฒนยะลาบริรักษ์ มีสาขาในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.สงขลา มีแผนขยายโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีอาชีพ มีการศึกษาและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม โดยเปิดการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยเภสัชกร มีระยะเวลาการเรียน 6 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือนและภาคปฏิบัติ 3 เดือน นอกจากนั้น ยังมีการสอนวิชากฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน เมื่อเรียนจบแล้วจะส่งนักเรียนไปทำงานในสถานพยาบาล คลินิก และโรงงานที่ต้องการผู้ช่วยพยาบาลเพื่อดูแลคนทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]