เดินเครื่องแล้ว! อบจ.สตูลคาดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเสร็จกันยายน 2566


ท้องถิ่น: ป.ป.ช.สตูลลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว งบฯ 29 ล้านบาท สร้าง 6 ปียังไม่เสร็จ อบจ.สตูลแจงเร่งรัดผู้รับจ้างต่อเนื่อง อ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดจะเสร็จในเดือนกันยายน 2566 แจงหักค่าปรับไว้แล้ว 8,134,854 บาท จากค่างวด 1-4 เหลืออีก 7 งวดยังไม่ได้เบิก

22 มิถุนายน 2566 - เพจ “ปปช สตูล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รายงานว่า จากกรณีที่มีการแจ้งเบาะแส ทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และได้รับแจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) กรณี “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล งบประมาณ 29 ล้าน 6 ปี ยังไม่เสร็จ” นั้น


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง

จากการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือแจ้งจะเข้าดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมแสดงแผนการดำเนินงาน และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สัญญาจ้าง เลขที่ 49/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2560 วงเงินตามสัญญา 29,798,000 บาท แบ่งงวดงานจำนวน 11 งวด ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญชัยการโยธาในส่วนของการเบิกจ่าย ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-4 จำนวน 8,906,622 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยหักค่าปรับไว้แล้ว จำนวน 8,134,854 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 5-11 จำนวน 20,891,378 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 การดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญา จำนวน 2,005 วัน ค่าปรับวันละ 29,798 บาท จำนวนค่าปรับ 59,744,990 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ 78.915

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แจ้งว่าในการดำเนินการก่อสร้างได้ประสบปัญหาอุปสรรค ในเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบางอย่างเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งต้องสั่งผลิตและไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ประกอบกับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาโรค COVID–19 ทำให้ได้รับผลกระทบ ขาดแคลนแรงงาน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล จะดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจ ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]