"คุณอาบิลลี่" มอบรองเท้าสั่งตัดแก่เด็กพิการตามโครงการ “เก้าอี้ สุขใจ ร้อยรักสู่ครอบครัว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ชายแดนใต้ - เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานมอบรองเท้าสั่งตัดแก่น้องๆ เด็กพิการ จ.นราธิวาส ภายใต้กิจกรรมขยายผลส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ "รองเท้าสั่งตัด" ตามโครงการ “เก้าอี้ สุขใจ ร้อยรักสู่ครอบครัว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังเสริมสร้างสมรรถนะและฟื้นฟูร่างกายให้ช่วยเหลือตนเองได้

18 ธันวาคม 2566 - พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดและมอบรองเท้าสั่งตัดให้แก่น้องๆ เด็กพิการ ภายใต้กิจกรรมขยายผลส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ "รองเท้าสั่งตัด" ตามโครงการ “เก้าอี้ สุขใจ ร้อยรักสู่ครอบครัว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. คณะครู และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด เข้าร่วม

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวขอบคุณคณะคุณครูทุกคนที่ได้ดูแลและเอาใจใส่น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศอ.บต. ในฐานะหน่วนงานพัฒนาในพื้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้น้อมนำพระราชดำริจากสมเด็จพระเทพฯ มาช่วยเหลือเยาวชนของชาติให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างอาชีพให้ผู้ปกครองที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพอื่นได้ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีพัฒนาที่ดีขึ้นการดูแลและช่วยเหลือครอบครัวการช่วยเหลือผู้ปกครองให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้เสริมควบคู่กับการดูแลบุตรหลานไปพร้อมกันเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านนางสาวโนฟาซีรา บินดือเระ พี่สาวของเด็กชายมูฮัมหมัดอันวา บินดือเระ กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้รับรองเท้าซึ่งเป็นคู่ที่ 4 ทำให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นถ้าเปรียบจากก่อนหน้านี้ที่เดินไม่ได้เลยและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตั้งแต่เกิดเนื่องจากน้องมีสภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งเกร็งแต่หลังจากที่รับรองเท้าคู่นี้ทำให้น้องกล้าที่จะลงส้นเท้าและกล้าเดินมากขึ้นได้แบ่งเบาภาระที่บ้านเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่น้องทำได้ เพราะรองเท้าจะปรับตามลักษณะของรูปทรงทำให้เดินง่ายและช่วยเหลือตนเองได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ศอ.บต. ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการค้นหาและประเมินความพร้อมในการช่วยเหลือเด็กพิการเบื้องต้นสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยความพิการที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยได้มีการจัดทำรองเท้าสั่งตัดเพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 104 คู่ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน 36 คู่จังหวัดปัตตานี จำนวน 21 คู่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 คู่ จังหวัดสงขลา จำนวน 18 คู่ และจังหวัดสตูล จำนวน 11 คู่


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]