ม.อ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่คุณหญิงหลง และพระยาอรรถกระวีสุนทร เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในกรุณาธิคุณ ที่คุณหญิงหลง ฯ ได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ บริเวณชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า จากความเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประดิษฐานรูปปั้น พระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ไว้หน้าอาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ และตั้งชื่อตามนามของท่านผู้บริจาคที่ดินให้มหาวิทยาลัยว่า สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้รำลึกถึงพระคุณของทั้ง 2 ท่าน โดยยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูผู้ที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ. ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล และผู้มีเกียรติ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ก่อนทั้งหมดจะถ่ายภาพร่วมกัน ต่อด้วยพิธีเปิดห้องสมุด The Forest@KYL co-working space Khunying Long Athakravisuntorn Learning Resources Center ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]