ก.แรงงานจับมือไลน์แมนเสริมทักษะไรเดอร์ซ่อมรถจักรยานยนต์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แรงงาน - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับไลน์แมน จัดอบรมเสริมทักษะช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้พนักงานจัดส่งอาหาร นำร่อง 10 จังหวัดกระจายทุกภาคทั่วประเทศ ตั้งเป้า 200 คน หวังลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม  

28 มกราคม 2567 - นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานที่ประกอบอาชีพรับส่งอาหาร ที่แต่ละวันมีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อีกทั้ง เพื่อให้ความรู้ไปหารายได้ให้มากขึ้น จึงมอบหมายให้กรมจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่งอาหารให้มีความรู้ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ ในระยะแรกมุ่งหวังให้ไรเดอร์ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของตัวเองได้เบื้องต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ได้ยาวนานขึ้น สำหรับคนที่มีทักษะสูงขึ้นไปอีกระดับ ซ่อมแซมได้เองโดยไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างซ่อมรถ เป็นต้น 
 
นางสาวบุปผา กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนจัดฝึกอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น ให้แก่พนักงานจัดส่งอาหารและจัดส่งพัสดุหรือไรเดอร์ จำนวน 200 คน นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด

จังหวัดแรกจัดอบรมไปแล้วเมื่อ 19 ม.ค. ที่ผ่านมาที่ จ.เชียงราย 
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.พ. ที่ขอนแก่น 
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มี.ค. ที่ฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มี.ค. ที่ชลบุรี 
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 เม.ย. ที่พระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พ.ค. ที่นครปฐม 
ครั้งที่ 7 วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ที่อุดรธานี 
ครั้งที่ 8 วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ที่สกลนคร 
ครั้งที่ 9 จัดวันที่ 9 ก.ค. 2567 ที่กระบี่ 
และครั้งที่ 10 วันที่ 16 ส.ค. ที่ภูเก็ต 
โดยใช้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสถานที่ฝึกอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]