ศอ.บต.ตั้งกรรมการสอบ “โคบาลชายแดนใต้” หลังพบวัวที่ได้รับไม่ได้มาตรฐาน-ผอมแห้ง


ชายแดนใต้ - เลขาฯ ศอ.บต.สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการโคบาลชายแดนใต้ ลงพบโคไม่ได้มาตรฐาน ผอมแห้ง บางส่วนเป็นโรคขอประชาชนอย่ากังวล พร้อมจับมือทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยด่วน


28 มกราคม 2567
- จากกรณีเกษตรกร จ.ปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลชายแดนใต้ ประสบปัญหาได้รับโคไม่ได้มาตรฐาน ผอมแห้ง และบางส่วนเป็นโรค ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่อาหารฮาลาล ส่งออกตลาดโลกมุสลิมนั้น

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการ พร้อมติดตามการเลี้ยงโคทั้ง จ.ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ที่ได้รับโคไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มิได้มีเป้าหมายหรือเจตนาจับผิดฝ่ายใด แต่ต้องการรวบรวมปัญหาต่างๆเพื่อนำมาแก้ไข และไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต

พ.ต.ท.วรรณพงษ์กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มีเจตนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยแท้จริง แม้ว่าโครงการได้ดำเนินการในปี 2565 ก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งก็ตาม แต่เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ศอ.บต.พร้อมน้อมรับ และจะร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ศอ.บต.ห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ตรงสเปก มีคุณลักษณะไม่ตรงตามที่โครงการกำหนด ไม่มีบัตรประจำตัวสัตว์ ประวัติการฉีดวัคซีน หรือความคับข้องใจที่ประชาชนได้รับในการดำเนินงานของภาครัฐ พร้อมดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งจะทำหน้าที่สรุปประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขตามลำดับ ขอให้เกษตรกรอย่าได้กังวล โดย ศอ.บต. จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน” พ.ต.ท.วรรณพงษ์กล่าว

สำหรับการส่งมอบโคแก่เกษตรกรในโครงการโคบาลชายแดนใต้ ภาครัฐร่วมกับเอกชน ได้ส่งมอบโคแก่เกษตรกรใน จ.ปัตตานี 800 ตัว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 จ.นราธิวาส เมื่อเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 800 ตัว และ จ.สตูล 400 ตัว เมื่อเดือนเมษายน 2566 สำหรับ จ.สงขลา และ ยะลา ยังไม่มีการจัดส่งวัว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]