มูลนิธิเอสซีจี-ปูนซิเมนต์ไทยมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน 1 ล้านบาทแก่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้


ชายแดนใต้ - มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 1 ล้านบาท ผ่าน ศอ.บต. เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลังใน 3 จชต. จากสถานการณ์อุทกภัยปลายปี 66

มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 1 ล้านบาท แก่ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อซ่อมแซ่มบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมปลายปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมส่งไม้ต่อให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัดดูแล

ทั้งนี้ มีบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 215 หลัง แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส 175 หลัง ปัตตานี 3 หลัง และ จังหวัดยะลา 37 หลัง โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบให้จะประกอบด้วย ปูนเสือ 4,000 ถุง ปูน 1,000 ถุง และกระเบื้อง 5,500 แผ่น

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-31 ธ.ค. 2566 ส่งผลกระทบ 14 อำเภอ 49 ตำบล 166 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 20,000 ครัวเรือน ซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในรอบ 50 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]