ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

“พิพัฒน์” พบสวัสดิการแห่งชาติเกาหลี หารือยกระดับประกันสังคม ให้แรงงานได้รับประโยชน์สูงสุด


แรงงาน - พิพัฒน์ รมว.แรงงาน พบสวัสดิการแห่งชาติเกาหลี หารือยกระดับประกันสังคม ด้านจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

11 มีนาคม 2567 - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมในประเด็นการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาการทำงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (COMWEL: Korea Workers, Compensation & Welfare Service) โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ สำนักงานสวัสดิการแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกับสำนักงานสวัสดิการแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี หรือ COMWEL ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของ COMWEL ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ซึ่งการดำเนินงานของ COMWEL มีความคล้ายคลึงกับกองทุนเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคม เช่น การบริหารจัดการ การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทน รวมถึงดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

นายพิพัฒน์ รมว.แรงาน กล่าวต่อไปว่า ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ช่วยให้สำนักงานประกันสังคม ได้แนวคิดและนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ได้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุด


ไม่มีความคิดเห็น: