ศอ.บต.เชิญทูตกลุ่มประเทศมุสลิมลงชายแดนใต้ 11-13 มิ.ย.นี้
ทีมข่าวชายแดนใต้ ศอ.บต. ร่วมกับ กต. และหน่วยราชการส่วนกลางและในพื้นที่ เตรียมเชิญทูตประเทศสมาชิก OIC ลงชายแดนใต้ มิ.ย. นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ สู่สายตาชาวโลก

1 พฤษภาคม 2567 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศโลกมุสลิม ประจำปี 2567 ซึ่งจะมีการเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศมุสลิม หรือ OIC ที่ประจำการในประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปภาพรวมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจ เพราะการต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศโลกมุสลิม เป็นงานสำคัญในระดับภาค ท้องถิ่นและระดับโลกมุสลิม ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

จะเป็นการสื่อสารแบบ two-way communication โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ซึ่งคณะที่จะเดินทางมาในพื้นที่ในครั้งนี้อนุมานได้ว่ามีบทบาทต่อความคิดต่อประเทศโลกมุสลิม 
ดังนั้น รัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุน พร้อมนำเสนอความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ให้คณะได้เห็น เพื่อเป็นโอกาสที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำหนดให้คณะเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิก OIC เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในทั้ง 3 จังหวัด 

พร้อมเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ต่อยอดสู่การลงทุนในอนาคตกับประเทศโลกมุสลิมอีกด้วย

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]