พ่อค้าน้ำมันเถื่อนเป็นนายทุนให้ 2 พรรคใหญ่เคลื่อนไหวจัดตั้งผู้สมัคร สว.สงขลา

การเมือง ๐ พบพิรุธการสมัคร สว.ที่สงขลา มีนักการเมืองท้องถิ่นระดับรองนายก อปท.สั่งให้ผู้นำท้องที่ส่งผู้สมัครกลุ่มละ 10 คน ใน 8 อำเภอ มีนายทุนเป็นผู้ค้าน้ำมันเถื่อนใน อ.สิงหนคร มีผู้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์ เรื่องซื้อเสียงลงสมัครด้วย


23 พฤษภาคม 2567
- มีรายงานว่า การรับสมัครเพื่อการเลือกบุคคลเป็นสมาชิกวุฒิสภา ( สว. ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ที่ เหลืออีก 2 วันสุดท้าย พบว่ามีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้จัดตั้ง ที่สังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อย 2 พรรค

โดยที่ จ.สงขลา มีรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ออกเดินสาย สั่งการให้ผู้นำท้องที่จ้างประชาชนในพื้นที่ให้ไปยื่นใบสมัครเป็นผู้รับเลือก สว.ทั้ง 20 กลุ่มๆ ละ 10 คน เพื่อที่จะ ให้เป็นโหวตเตอร์ในการเลือกคนของตนเองที่วางตัวไว้แล้วผ่านรอบการคัดเลือกที่อำเภอ และที่จังหวัด

มีการบล็อกพื้นที่เป้าหมายในการส่งตัวประกอบลงสมัครในครั้งในอำเภอบางกล่ำ รัตภูมิ หาดใหญ่ เทพา จะนะ สะบ้าย้อย และสิงหนคร มีการเตรียมผู้สมัครเฉพาะของกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนี้อำเภอละ 400 คน เพื่อการลงรับสมัคร โดยมีค่าจ้างรายละ 5,000 บาท 

มีนายทุนเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากกิจการค้าน้ำมันเถื่อนใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง 

มีการส่งผู้สมัคร ที่ถูก กกต.สงขลาสั่งถอดถอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี จากกรณีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาลงสมัครและถูกวางตัวให้เป็น สว. ในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายฝ่ายจึงต้องการให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบผู้ที่ไปสมัครว่า มีคุณสมบัติจริง เท็จแค่ไหน รวมทั้ง ติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน 2 วันก่อนที่จะหมดเขตการรับสมัครว่ามีการวางแผนจากกลุ่มการเมืองและกลุ่มทุนตามที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงหรือไม่

ส่วนใน จ.พัทลุง และ จ.สตูล ปรากฏว่า มีการ ส่งตัวประกอบลงรับสมัครในทุกกลุ่มอาชีพ มีการติดวางตัวผู้สมัครกลุ่มต่างๆ โดยมีหัวคะแนนทำหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งจากอำเภอไปสู่จังหวัดได้คนที่วางตัวไว้แล้ว เพื่อเข้าไปตัดสินในรอบสุดท้ายที่เมืองทองธานี โดยผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินการใน จ.สตูลและพัทลุงเป็นคนของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง

////////////////////


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]