ขนทัพ 5 หน่วยงานหลักบริการเชิงรุกคนไทยในมาเลเซียชายแดนใต้ ๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง โกตาบารู จับมือ ศอ.บต. ขนทัพ 5 หน่วยงานหลัก เปิดให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน พร้อมค้นหาคนไทยไร้สัญชาติที่ตกหล่นในรัฐกลันตัน

8 พฤษภาคม 2567  -  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ร่วมกับโครงการกงสุลสัญจร โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพบปะประชาชนที่เดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ วัดกง แยะ สุ่ย (Shui Yui Gong) อำเภอกัวมูซัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ภายในงานมีการให้บริการเชิงรุกประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง การรับจดทะเบียนสูติบัตร-มรณบัตร การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตรวจ สารพันธุกรรม DNA เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในมาเลเซีย 
ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์รวมถึงตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่คนไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สสจ.นราธิวาสและศูนย์อนามันที่ 12 ยะลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 และงานทะเบียน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้บริการ

พ.ต.ท.วรรณพงษ์กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใด หน่วยงานภาครัฐจะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่กฏหมายกำหนดได้

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมกงสุลสัญจรจะมีกำหนดจัดขึ้น ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม DNA และคัดกรองบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ในประเทศมาเลเซียต่อไป

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]