ผู้ว่าฯ สงขลาร่วมหารือมุขมนตรีรัฐเคดาห์พัฒนาความร่วมมือ

ชายแดนใต้ ๐ ผู้ว่าฯ สงขลา เข้าหารือข้อราชการกับ Dato'Seri Haji Muhammad Sanusi bin Md Nor มุขมนตรีรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

6 พฤษภาคม 2567 - ที่ศาลาว่าการรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคเอกชน ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับ Dato'Seri Haji Muhammad Sanusi bin Md Nor มุขมนตรีรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว ระหว่างสงขลา-เคดาห์ โดยมีประเด็นดังนี้

1. ปัญหารถโดยสาร ซึ่งยังไม่มีความตกลงระหว่างไทยและมาเลเซีย

รถโดยสารมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยได้ภายใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในขณะที่รถโดยสารไทยเข้ามาเลเซียไม่ได้ จึงทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการรถโดยสารไทย ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

2. การส่งออกสินค้า

การขนส่งสินค้าที่ด่านสะเดา ผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม ที่มีปริมาณรถจำนวนมาก จึงเกิดการจราจรติดขัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารสดได้รับความเสียหาย จึงอยากขออำนวยความสะดวกจราจรให้เข้า-ออกได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมุขมนตรีรัฐเคดาห์ยินดีรับเรื่องไว้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานอีเว้นท์/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสงขลาและรัฐเคดาห์ 

มาเลเซียเสนอให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economy Zone) เพื่อส่งเสริมด้านการค้า เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

4. การจดทะเบียนสมรสของชาวมุสลิม ภายใต้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา คู่สมรสทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องเป็นมุสลิมสัญชาติไทย 

กรณีเป็นมุสลิมสัญชาติมาเลเซียจดทะเบียนสมรสในไทย จะส่งผลให้บุตรไม่ได้รับสัญชาติมาเลเซียโดยอัตโนมัติ และไม่ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายในประเทศมาเลเซีย

จากนั้นในเวลาประมาณ 14.00 น. ที่มหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia (UUM) รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย UUM พร้อมพูดคุย หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และอื่นๆ) ในเขตพื่นที่จังหวัดสงขลา 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาและภาษาที่ต่างประเทศ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และมุขมนตรีรัฐเคดาห์ มีกำหนดที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านการขนส่งในโอกาสต่อไป

พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในเรื่องการขนส่งและนำเข้าอาหารสด ณ ด่านพรมแดนสะเดา เพื่อส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]