“ทวี สอดส่อง” ร่วมหารืออธิบดีราชทัณฑ์มาเลเซียยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


กระบวนการยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซีย ร่วมหารือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์

30 เมษายน 2567 - ที่กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ร่วมให้การต้อนรับ Datuk Haji Nordin bin Haji Muhamad อธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซีย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

พ.ต.อ.ทวีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะกันในครั้งนี้ โดยเห็นพ้องด้านความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาเลเซียได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้การต้อนรับในการมาเยือน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันต่อเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Correctional Conference (ARCC) ) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนมกราคม 2567

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และการปรับปรุงพฤตินิสัย ซึ่งไทยและมาเลเซียมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ต้องขัง การช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม

รวมถึงผลักดันการจัดทำการจัดทำสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว
ในการหารือทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไทย

โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานราชทัณฑ์ในจังหวัดทางภาคใต้กับทางฝ่ายมาเลเซีย

รวมถึงแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเสริมสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]